Hrad Lednica

Kostol Haluzice 2013 - výskum a workshop zameraný na drevený šindlel

Zámerov projektu je spracovanie architektonicko - historického výskumu objektu kostola, ktorý sa po 45 rokoch od konzervácie začína opätovne rozpadať. Cieľom toho výskumu bude navrhnúť optimálnu konzerváciu pamiatky pomocou tradičných technológií a opravu nevhodne zakonzervovaných častí kostolíka. Druhý cieľom projektu je vymeniť schátrané prestrešenie na bránovej veži(zvonici), ktoré je už nefunkčné a dochádza k zatekaniu do interiéru. Práce by sme realizovali formou workshopu, ktorý budú viesť majstri zo Zamaguria, obce Osturňa, v mesiacoch máj - september 2013.

 
 
Pohľad od juhu na objekt kostola
 
 
Pohľad na objekt zvonice
 
 
Interiér zvonice a deravá strecha
 
 
 
Termín realizácie projektu: apríl - december 2013 
Predpokladaný rozpočet projektu: 7319€

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: