Hrad Lednica

HODINA ZEME

Mesto Púchov, Centrum voľného času Včielka Púchov, Púchovský eko-astro klub a Historicko-Astronomická Spoločnosť Vás srdečne pozývajú na medzinárodné osvetové podujatie zamerané na ochranu životného prostredia pred svetelným znečistením.

V sobotu 19. marca 2016 v čase 20:15 až 21:30 na Štefánikovej ulici a na Hoenningovom námestí pred divadlom v Púchove.


Príhovory organizátorov kombinované s vystúpeniami:

20:15 – 20:20 PaedDr. Alena Strýčková,CVČ Včielka, Privítanie hostí

20:20 – 20:30 Trombitáši púchovskej doliny, FS Javorník z Lúk, 1. vystúpenie

20:30 - 21:30 Zhasnutie verejného osvetlenia v centre mesta

20:30 - 20:35 Mgr. Rastislav Henek, Primátor mesta Púchov

20:35 – 20:45 Vystúpenie mažoretiek z CVČ Včielka Púchov

20:45 – 20:55 PavolĎuriš, Historicko-astronomická spoločnosť, Svetelné znečistenie

20:55 – 21:00 Premietnutie video dokumentu ,,Bojujeme o hviezdy“

21:00 – 21:10 Prezentácia ,,65 rokov Hvezdárne Vsetín“ (Miroslav Jedlička)

21:10 – 21:25 Trombitáši púchovskej doliny, FS Javorník z Lúk, 2. vystúpenie

21:25 – 21:30Marián Rečičár, Púchovský eko-astro klub, Poďakovanie a ukočenie

 

Sprievodné podujatia: projekcia nočnej oblohy cez program ,,Stellarium“ ,za priaznivého počasia sa uskutoční astronomické pozorovanie.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Najbližšie bude hrad otvorený

sobota - nedeľa

od 13:00 do 18:00

V prípade daždivého počasia je hrad neprístupný pre návštevníkov.

Záchranu hradu realizujeme vďaka podpore: